Neo Elementum

SMLUVNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TYTO PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ („SMLOUVY“) OBSAŽENÉ NA WEBU SE VZTAHUJÍ NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK A VEŠKERÉ NÁKUPY, KTERÉ UDĚLÁTE. Abyste mohli pokračovat ve VAŠÍ OBJEDNÁVCE A KOUPIT, MUSÍTE POTVRZIT, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY A ROZUMÍTE jim.

MŮŽETE SI ULOŽIT KOPII TĚCHTO PODMÍNEK DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ – NEO ELEMENTUM DOPORUČUJE, ABYSTE TAK UDĚLALI A SI KOPII UCHOVALI JAKO ODOLNÉ MÉDIUM.

MUSÍTE TAKÉ POTVRZIT, ŽE SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEO ELEMENTUM, ABYSTE POKRAČOVALI V NÁKUPU. PEČLIVĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE PODMÍNKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEO ELEMENTUM.

POKUD NESOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI A/NEBO NAŠIM ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEZADÁVEJTE PROSÍM ŽÁDNÉ OBJEDNÁVKY U NEO ELEMENTUM.

1. Definice

1. 1. V těchto Podmínkách mají následující slova následující význam, pokud kontext nevyžaduje jinak:

1. 1. 1. „Smlouva“ znamená jakoukoli smlouvu mezi Neo Elementum a vámi obsahující tyto Podmínky na dodávku Produktů;

1. 1. 2. „Neo Elementum“, means Neo Elementum OÜ, incorporated and registered in Estonia, with registration number 14310201, and whose registered office (place of establishment) is at Järvevana tee 9, Tallinn 11314, Estonia;

1. 1. 3. „Zpracovatel“ znamená společnost WEBWORK INTERNATIONAL LTD, zapsanou a registrovanou ve Spojeném království, s registračním číslem společnosti 12226309 a se sídlem ve Wisteria Grange Barn, Pikes End, Pinner, Spojené království, HA5 2EX. Zpracovatel může zpracovávat vaše osobní údaje jménem Neo Elementum a také vás může kontaktovat jménem Neo Elementum.blishment) je na adrese Järvevana tee 9, Tallinn 11314, Estonsko;

1. 1. 4. „Odpovědnost“ znamená odpovědnost za jakékoli a všechny škody, nároky, řízení, žaloby, rozhodnutí o transakcích, výdaje, náklady a jakékoli jiné ztráty a/nebo závazky;

1. 1. 5. „Produkty“ znamenají jakékoli a všechny produkty, které si u Neo Elementum objednáte;

1. 1. 6. „Webové stránky“ https://neoelementum.com/

1. 1. 7. „Vy, Vy, Vy sám“ znamená osobu, kupujícího, která zadává objednávku prostřednictvím webové stránky a/nebo jejíž objednávku Produkty přijímá Neo Elementum;

2. Smluvní podmínky

2. 1. Tyto Podmínky upravují dodávku Produktů Vám a podmínky zpracování Vašich údajů. Tyto podmínky a jakýkoli dokument nebo prohlášení, na které se odkazuje, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Neo Elementum ve vztahu k dodávce jakýchkoli produktů prostřednictvím webové stránky.

2. 2. Zajistěte prosím, aby vaše používání webových stránek a nákup produktů byly legální v zemi, ve které sídlíte a/nebo ve které si tyto webové stránky prohlížíte. Neo Elementum si vyhrazuje právo nezasílat jakýkoli Produkt, který Neo Elementum považuje za vhodný z důvodů, jako jsou dlužné účty, dovozní licence, legislativní povinnosti atd. Pokud tato situace nastane, budete informováni e-mailem a peníze na vaši kreditní kartu budou vráceny (viz bod č. 6.9.).

2. 3. Východoevropský čas (UTC +2, lotyšský čas) se bude vztahovat na Smlouvu a na jednání Stran kromě doby dodání Produktů

2. 4. Společnost je distributorem Produktů

2. 5. Do zadáním objednávky prostřednictvím této webové stránky zaručujete a potvrzujete, že je vám alespoň 18 let a jste schopni uzavírat závazné smlouvy.

2. 6. Dále zaručujete, že rozumíte těmto podmínkám a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami

3. Objednávky a smlouvy

3. 1. Objednávky produktů můžete zadávat prostřednictvím webové stránky, telefonicky nebo prostřednictvím messengerového systému whatsapp (pokud je nainstalován na vašem mobilním zařízení nebo počítači).

3. 2. Neo Elementum se může dle našeho uvážení rozhodnout, že telefonická komunikace mezi Stranami během zadávání objednávky je nezbytná. V tomto případě, pokud je telefonická komunikace neúspěšná a/nebo není dokončena, nemůžete zadat Objednávku.

3. 3. Neo Elementum má právo odmítnout přijetí jakýchkoli Objednávek zadaných na Produkty. Vaše objednávka produktů představuje nabídku společnosti Neo Elementum ke koupi těchto produktů a bude tvořit závaznou smlouvu pouze tehdy, pokud vám společnost Neo Elementum potvrdí objednávku během hovoru nebo pokud vám společnost Neo Elementum potvrdí objednávku e-mailem. Komunikaci přes whatsapp nelze použít k potvrzení objednávek a je využívána pro pomocné účely komunikace a poskytování informací.

3. 4. Jste odpovědní za správnost své objednávky a za to, že společnosti Neo Elementum poskytnete veškeré informace, které společnost Neo Elementum potřebuje k plnění smlouvy. Když společnosti Neo Elementum poskytnete své údaje, zodpovídáte za to, že všechny informace, které poskytnete společnosti Neo Elementum, jsou správné.

3. 5. Produkty závisí na dostupnosti. Pokud vám společnost Neo Elementum nebude schopna dodat Produkty z důvodu jejich vyprodání, společnost Neo Elementum vás bude co nejdříve informovat. Budete mít možnost (i) počkat, až budou Produkty na skladě, až Neo Elementum splní Smlouvu; nebo (ii) zrušení vaší dotčené objednávky a získání plné náhrady (pokud Neo Elementum již od vás platbu obdržela).

4. Produkty

4. 1. Produkty jsou doplňky stravy a nejsou léčivými přípravky. Produkty nejsou určeny k léčbě, diagnostice, léčení nebo zmírňování účinků nemocí. Produkty by neměly být používány jako náhrada pestré stravy a měly by být skladovány mimo dosah dětí. Nesmíte překročit uvedenou doporučenou denní dávku.

4. 2. Produkty jsou při výrobě z důvodu ochrany zdraví zapečetěny.

4. 3. Musíte se řídit pokyny přiloženými k Produktům. Účinek produktů se může lišit od vašich odhadů. Účinek produktů závisí na vašich činnostech, když je používáte: výživa, spánek, atletika atd.

4. 4. Neo Elementum doporučuje, abyste se před použitím jakéhokoli produktu poradili s odborníkem na zdravotní péči.

4. 5. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli fotografie Produktů vyrobených Neo Elementum jsou zamýšleny pouze jako vodítko pro poskytnutí obecného pohledu na Produkty a skutečné Produkty se mohou od fotografií lišit.

4. 6. Všechny u nás objednané konzumní doplňky stravy mají expirační dobu minimálně 2 roky od data výroby a všechny nekonzumovatelné krémy mají expirační dobu minimálně 3 roky od data výroby .

5. Zrušení

5. 1. V případě potřeby můžete svou objednávku zrušit v souladu se svými spotřebitelskými právy. Mechanismus zrušení Vaší smlouvy tímto způsobem je uveden níže.

5. 2. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než dopravce získáte fyzické držení Produktů.

5. 3. Pokud jsou však Produkty po dodání rozpečetěné, ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

5. 4. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat Společnost o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, abyste své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odeslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5. 5. Smlouvu můžete zrušit za předpokladu, že vrátíte veškeré Produkty, které Vám již byly dodány, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste Společnost informovali o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy.

5. 6. Produkty zašlete zpět poštou. Musíte se o produkty přiměřeně starat, dokud je máte ve svém držení, a nesmíte je používat, otevírat nebo jakkoli jinak poškozovat. Vraťte prosím produkty společnosti Neo Elementum v původním balení a neotevřené. Vezměte prosím na vědomí že pokud posíláte fotografie prostřednictvím messengerového systému whatsapp, nesete veškerou odpovědnost za fotografický obsah souborů odeslaných tak, jak je uvedeno v části 11 těchto podmínek. Odesílání obrázků přes whatsapp slouží jako pomocný informační účel a žádným způsobem nenahrazuje poskytování důkazů, jak je popsáno v této části výše.

Můžete společnosti Neo Elementum poskytnout důkaz o zaslání produktů zpět – poštovní nákladní list o odeslání produktů společnosti Neo Elementum a fotografie pečetí produktů. Má se za to, že jste společnosti Neo Elementum poskytli důkaz o zaslání produktů zpět, když společnost Neo Elementum obdrží kopii výše uvedeného nákladního listu s fotografiemi nezapečetěných produktů prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby.

5. 9. Vrácení

peněz 5. 9. 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, Neo Elementum Vám vrátí všechny platby, které od Vás na základě Objednávky obdržela, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vaší volby jiného typu dodávky, než je nejlevnější typ standardní dodávky nabízený Neo Elementum). Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni nést přímé náklady související s vrácením Produktů a Neo Elementum nemá žádnou povinnost vám kompenzovat jakékoli náklady (včetně nákladů na poštovné a balné atd.) S ohledem na stažení Produktů.

5. 9. 2. Neo Elementum vám převede náhradu ihned poté, co Neo Elementum obdrží produkty zpět nebo Neo Elementum obdrží důkaz, že jste produkty odeslali zpět. Vezměte prosím na vědomí, že Vaše bankovní společnost Vás může zavázat k provedení zvláštních postupů nebo formalit pro přijetí platby. Tyto požadavky jsou mimo naši kontrolu a společnost Neo Elementum za ně nenese odpovědnost.

5. 9. 3. Neo Elementum provede úhradu za použití stejných platebních prostředků, které jste použili pro počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku takové náhrady nevzniknou žádné poplatky.

6. Doručení

6. 1. Dates for delivery under Your Order are estimates and shall be subject to clarification by courier service. You shall indicate address of delivery where You may receive the Products in Your physical possession or control in the course of the day.

6. 2. As a rule, We will dispatch the Products to You within a day after We accept Your Order (subject to the Products being in stock).

6. 3. Pokud mají být produkty dodávány ve splátkách, bude každá dodávka představovat samostatnou a samostatnou smlouvu a nedodání společnosti Neo Elementum nebo jakýkoli váš nárok v souvislosti s jakoukoli splátkou vás neopravňuje k odmítnutí a/nebo ukončit jakoukoli smlouvu jako celek.

6. 4. Usted se reserva el derecho de llamar a Neo Elementum y realizar la entrega dentro de un período de tiempo adicional siempre que Neo Elementum no haya cumplido con la obligación de entregar los Productos en el tiempo acordado.

6. 5. Neo Elementum není povinno plnit objednávky Produktů v pořadí, ve kterém byly zadány.

6. 6. Objednávky vám budou ve většině případů doručeny doporučeným doručením, které vyžaduje podpis k potvrzení přijetí. Musíte zajistit, aby byl na doručovací adrese někdo, kdo se podepíše za produkty při doručení. Pokud v okamžiku doručení dohodnutém Smluvními stranami nikdo nebude na doručovací adrese, budou Vám účtovány náklady na doručení.

6. 7. Neo Elementum nenese odpovědnost za Produkty a jejich bezpečné doručení poté, co byly ponechány ve vlastnictví Neo Elementum. Máte-li jakékoli problémy týkající se pozdního dodání a/nebo poškození Produktů během přepravy, musíte to uvést v průvodce.

6. 8. Pokud máte nějaké problémy týkající se nedoručení, musíte Neo Elementum informovat e-mailem, WhatsApp nebo telefonem uvedeným v části nazvané „Naše údaje.

6. 9. V okamžiku dodání zkontrolujete pečeť na Produktu. Pokud Produkt není zapečetěný, musíte to uvést v průvodce. Pokud jste neuvedli nezapečetěné produkty v průvodce, má se za to, že jste obdrželi zapečetěné produkty.

7. Ceny

7. 1. Cena za Produkty bude stanovena na Webové stránce nebo během hovoru v den, kdy zadáte objednávku.

7. 2. Ceny za Produkty nezahrnují poplatky za doručení, které vám budou účtovány navíc. Poplatky za doručení se mohou lišit a záviset na zemi doručení a na objemu získaných produktů. Neo Elementum vás upozorní na poplatky, které mají být uplatněny, v době, kdy zadáte svou objednávku.

7. 3. Všechny ceny jsou včetně DPH nebo jiné obdobné daně z prodeje.

7. 4. Pokud nesouhlasíte s cenou a/nebo nerozumíte poplatkům za doručení, nepokračujte ve své objednávce.

7. 5. Pokud Neo Elementum objeví chybu v ceně Produktů, které jste si objednali, Neo Elementum Vás bude co nejdříve informovat a dá Vám možnost buď Vaši objednávku znovu potvrdit za správnou cenu, nebo ji zrušit. Pokud vás Neo Elementum nebude moci kontaktovat, vaše objednávka bude zrušena. Pokud zrušíte objednávku z důvodu chyby v ceně a Neo Elementum již obdrželo platbu za dotčené produkty, obdržíte náhradu.

8. Platby

8. 1. Pokud platíte v hotovosti, budou produkty uhrazeny v okamžiku dodání zaplacením kurýrovi. Hotovostní platba nesmí přesáhnout 10 000 eur.

8. 2. Pokud platíte kartou nebo elektronickými platebními službami, budou Produkty zaplaceny prostřednictvím Webové stránky v okamžiku zadání objednávky.

8. 3. Pokud objednáváte online prostřednictvím webové stránky, Neo Elementum využívá třetí stranu k vyzvednutí vaší platby debetní nebo kreditní kartou. Když přejdete k pokladně a zadáte svou objednávku, Neo Elementum shromáždí vaše osobní údaje a údaje o kartě a předá je vybranému obchodníkovi s kreditními kartami Neo Elementum. Obchodník s kreditní kartou zkontroluje a uloží vaše údaje, aby mohl zpracovat vaše platební údaje. Společnost Neo Elementum uložila našemu obchodníkovi s kreditními kartami povinnosti chránit zabezpečení a bezpečnost vašich dat. Pokud jde o každou transakci kreditní nebo debetní kartou, Neo Elementum důrazně doporučuje, abyste si vytiskli a uschovali kopii transakce kartou na dostupném místě pro budoucí použití.

8. 4. Pokud platíte kartou nebo elektronickými platebními službami, Neo Elementum nepřijme vaši objednávku, dokud Neo Elementum neobdrží od obchodníka potvrzení, že vaše platba byla autorizována a/nebo Neo Elementum obdržela platbu v plné výši v zúčtovaných prostředcích.

8. 5. Pokud platíte v hotovosti, kurýr vám nepředá Produkty, dokud nezaplatíte kurýrovi celou částku za Produkty.

9. Majetek a riziko

9. 1. Riziko související s Produkty přechází na Vás v okamžiku, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana, která není dopravcem, získá fyzické držení Produktů. Doručení se považuje za uskutečněné v okamžiku, kdy vám kurýr předá Produkty.

9.2. Delivery shall be deemed to occur at the time when the courier hands the Products to the recipient

10. Vadné zboží

10. 1. Pokud zjistíte, že výrobek je vadný, musíte Neo Elementum oznámit vadu e-mailem, WhatsApp nebo telefonicky uvedeným v sekci „naše údaje“ do 14 dnů od data dodávka.

10. 2. Neo Elementum vás požádá, abyste vrátili vadné produkty společnosti Neo Elementum ke kontrole, než vám Neo Elementum zašle náhradní. Pokud jsou produkty vadné, společnost Neo Elementum vám vadný produkt bez dalších nákladů vymění a vrátí vám veškeré přiměřené náklady, které vám mohly vzniknout při vrácení vadného produktu společnosti neo elementum.

11. Ochrana údajů

11. 1. Při používání webové stránky budete požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů, jako jsou vaše kontaktní údaje (celé jméno, telefonní číslo, e-mail, ID-kód, datum narození atd.), kredit /debetní karty nebo jiné platební údaje, dodací adresa, fakturační adresa. Neo Elementum a/nebo procesor uloží vaše data v počítačích nebo jinak. Údaje budou uchovávány v eu nebo v zemi nabízející odpovídající úroveň ochrany údajů. Účely, pro které budou vaše osobní údaje zpracovávány, jsou uvedeny níže. Uveďte prosím výslovně svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro tyto účely.

11. 2. Neo Elementum will process Your personal data in an ethical manner. It will be used for the following purposes:

- pro zpracování vaší objednávky;

- poskytnout vám kopii smlouvy a/nebo potvrzení smlouvy;

- vystavovat vám faktury týkající se vašich objednávek;

- doručit vám vaše objednávky; v případě potřeby vrátit vaše platby;

- abychom vás identifikovali, když zavoláte Neo Elementum na základě smlouvy;

- to identify You when You call Us;

- anonymizovat vaše osobní údaje a zpracovávat je pro posouzení a analýzu (např. trh, zákazník, analýza produktů), aby společnost Neo Elementum mohla kontrolovat, vyvíjet a zlepšovat služby, které společnost Neo Elementum nabízí a které umožňují společnosti Neo Elementum poskytovat vám relevantní informace prostřednictvím naše marketingové informace; a/nebo

- abychom vás informovali poštou, sms, e-maily o jakýchkoli produktech, o kterých si Neo Elementum myslí, že by vás mohly zajímat, pokud Neo Elementum neinformujete, že si takové informace nepřejete dostávat.

11. 3. Neo Elementum a/nebo zpracovatel může také zpřístupnit vaše údaje našim partnerům, kteří plní naše nebo vaše závazky vyplývající ze smlouvy (kurýři, platební systémy atd.), nebo policii nebo jinému regulačnímu nebo vládnímu orgánu, kde je Neo Elementum je k tomu ze zákona povinen.

11. 4. Pokud si nepřejete, aby vás Neo Elementum a/nebo zpracovatel upozorňovali na jakékoli další produkty nebo služby, o kterých si Neo Elementum myslí, že by vás mohly zajímat, informujte prosím Neo Elementum a/nebo zpracovatele e-mailem nebo telefonicky v části nazvané „naše podrobnosti“.

11. 5. Neo Elementum a/nebo zpracovatel se snaží zajistit, aby všechny zákaznické údaje byly aktuální a správné. Pokud se tedy změní některé z vašich osobních údajů, informujte prosím společnost Neo Elementum a/nebo zpracovatele kontaktováním zákaznické podpory. Při online objednávce vám Neo Elementum poskytne možnost opravit případné chyby ve vstupu.

11. 6. Pokud posíláte jakékoli fotografie prostřednictvím elektronických zpráv, včetně systému Whatsapp messenger, je vaší výhradní odpovědností vyhnout se fotografování jakýchkoli třetích osob a předávání jejich fotografických osobních údajů nám. Pokud obdržíme fotografie obsahující fotografické osobní údaje třetích osob, vyhrazujeme si právo od vás vyžadovat písemný souhlas fotografované osoby (osob) s použitím jejich fotografických osobních údajů a předat nám je pro účely v souladu s těmito podmínkami. . Pokud takový souhlas neobdržíme do 1 (jednoho) kalendářního dne, považujeme fotografie za nepřijaté, ukončíme je z našeho otevřeného dialogového okna Whatsapp a paměti jakéhokoli relevantního zařízení na naší straně a nezpracováváme fotografii týkající se objednávky.

12. Soubory cookie a analýzy

12. 1. Webová stránka může používat soubory cookie a další technologie sledování chování. Mohou nám pomoci porozumět vašim preferencím na základě předchozí nebo aktuální aktivity na webu, což nám umožňuje poskytovat vám vylepšené služby a dodat další bezpečnostní opatření. Shromažďujeme agregovaná data o návštěvnosti webu a interakci s webem, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší zkušenosti s webem a nástroje. Můžeme také používat důvěryhodné služby třetích stran, které sledují tyto informace naším jménem.

12. 2. Cookies jsou malé soubory, které stránka nebo její poskytovatel služeb přenese na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče (pokud to povolíte), což umožňuje systémům stránky nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace.

12. 3. Můžete si vybrat, aby vás váš počítač varoval při každém odesílání cookie, nebo se můžete rozhodnout vypnout všechny soubory cookie. To provedete prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Protože je každý prohlížeč trochu jiný, podívejte se do nabídky Nápověda vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak správně upravit nastavení souborů cookie.

12. 4. Na naše webové stránky nezahrnujeme ani nenabízíme produkty nebo služby třetích stran, kromě systémů seznamů kompatibilních s produkty Neo Elementum.

12. 5. Web používá Google Analytics. Společnost Neo Elementum spolu s dodavateli třetích stran, jako je Google, používá soubory cookie první strany (jako jsou soubory cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (jako je soubor cookie dvojitého kliknutí) nebo jiné identifikátory třetích stran k optimalizaci webových stránek.

12. 7. Na stránce Nastavení reklam Google můžete nastavit předvolby toho, jak vám Google inzeruje. Případně se můžete odhlásit na stránce pro odhlášení iniciativy Network Advertising Initiative nebo pomocí doplňku Prohlížeč pro odhlášení ze služby Google Analytics.

13. Odpovědnost

13. 1. Neo Elementum vůči vám nenese žádnou odpovědnost za jakékoli incidenty, škody a ztráty, které v době, kdy jste uzavřeli tuto smlouvu, nebyly rozumně předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek společností Neo Elementum, například , pokud jste vy a/nebo Neo Elementum nemohli uvažovat o takových ztrátách před nebo v době, kdy Neo Elementum uzavřela Smlouvu.

13. 2. Neo Elementum vůči vám nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli výsledek stáří produktu, pokud jste jej používali, aniž byste postupovali podle pokynů připojených k produktu a/nebo obsažených ve smlouvě a také na webových stránkách.

13. 3. Nic v těchto Podmínkách neomezuje ani nevylučuje vaše zákonná práva, která nemohou být vyloučena nebo omezena zákonem kvůli tomu, že jednáte jako spotřebitel a/nebo na základě jakéhokoli platného zákona. Jakékoli ustanovení, které by bylo neplatné podle právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo jiných platných právních předpisů, nebude v tomto rozsahu mít žádnou platnost ani účinek.

13. 4. Neo Elementum nezaručuje, že webové stránky budou kompatibilní s vaším zařízením a Neo Elementum nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození a/nebo ztrátu dat uložených na vašem zařízení, ani žádnou odpovědnost za jakoukoli jinou ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu. způsobené vašemu zařízení v důsledku používání webových stránek.

13. 5. Právní záruka shody pro Produkty platí se zvláštními aspekty pro potraviny.

14. Obecně

14. 1. Není-li použito jinak, řídí se smlouva estonskými právními předpisy.

14. 2. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno jakýmkoli kompetentním orgánem jako neplatné nebo nevymahatelné zcela nebo zčásti, platnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbývající části dotčeného ustanovení zůstane nedotčena a zůstane zachována v plné síle a účinku.

14. 3. Neo Elementum ponese vůči vám jakoukoli odpovědnost za jakékoli zpoždění v plnění v rozsahu, v jakém je toto zpoždění způsobeno jakoukoli událostí mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně útoků na odmítnutí služby, přerušení internetu, války, záplav, požáru, stávek, výluky, nepokoje, občanské nepokoje, zlomyslné poškození, výbuchy, vládní akce a jakékoli jiné podobné události. Pokud je Neo Elementum ovlivněna takovou událostí, prodlouží se doba plnění o dobu rovnající se době, po kterou taková událost nebo události zdržely takové plnění.

14. 4. Všechna práva třetích stran jsou vyloučena a žádná třetí strana nemá právo vymáhat Smlouvu. Jakákoli práva třetí strany na vymáhání těchto podmínek mohou být změněna a/nebo zrušena dohodou mezi stranami.

14. 5. Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že jste starší 18 let a že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi.

14. 6. Dále souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely uvedené v těchto podmínkách.

14. 7. Neo Elementum má právo tyto Podmínky čas od času upravovat, měnit nebo doplňovat. Změny nabývají účinnosti dnem v nich stanoveným. Dodatky jsou pro Vás závazné, pokud jste je písemně neodmítli přede dnem nabytí účinnosti dodatků.

15. Naše údaje

15. 1. Tyto údaje můžete použít pro komunikaci s námi, včetně případů odstoupení od smlouvy.

15. 2. Pro vaše elektronické dopisy prosím použijte svou e-mailovou adresu, kterou jste použili při zadávání objednávky, pokud jste zadali nějaké objednávky.

Název: Neo Elementum OÜ

reg. č.: 14310201

Telefon: +372 646 46 07

E-mail: info@neoelementum.com

Adresa: Järvevana tee 9, Tallinn 11314, Estonsko

Adresa pro vrácení produktů (vyberte prosím nejbližší):

Via Silvio Di Gregorio 20-22, 65020 , Bolognano (PE), Itálie

Charlottenstr. 17, 10117 Berlín, Německo

Münzenbergstraße 2, 8700 Leoben, Rakousko

C/Cobalt 73, 08907, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ​​Španělsko

c/ Sereno Linear Lda Rua de Santos Pousada, 639 4000-487 Porto, Portugalsko 34000

Praha, Portugalsko Česká republika

Aasa tee 1, Loo, 74201, Harjumaa, Estonsko

Švýcarsko, Paradiso, Viale S. Salvatore 3

75 Rue Philippe Fabia 69008 Lyon France

PDF

Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů

Zobrazit PDF